Przyczyny depresji u dzieci i młodzieży

Depresja, jak mylnie twierdzono przez dłuższy czas, wcale nie musi dotyczyć wyłącznie dorosłych, u których poziom percepcji życia jest na zdecydowanie wyższym stopniu rozwoju. Współczesny świat w podobnym stopniu może przerastać także dziecko, a może nawet w tym przypadku, ze względu na słabo wykształcony jeszcze poziom dystansu i adaptacji do warunków rzeczywistości, przybierać w tych przypadkach postać znacznie bardziej groźną. Dzisiaj już  żaden z psychiatrów nie ma wątpliwości, że depresja dotknąć może także dzieci i nastolatków.

Warto poznać specyfikę objawów depresji, które w przypadku najmłodszych mają postać diametralnie odmienną niż objawy depresji diagnozowanej u osób starszych.  U nastolatków objawy te często mylone bywają z tradycyjnie pojmowanym młodzieńczym buntem. Początki choroby mogą bowiem przejawiać się pod postacią ignorancji, agresji, czyli standardowych zachowań, jakie przypisać można do etapów dojrzewania. Należy jednak bacznie obserwować własne dziecko. To, co utożsamiane bywa z buntem, dodatkowo, jeśli tego typu nadwrażliwości towarzyszą objawy somatyczne, jak bóle głowy, brzucha, wymioty bądź inne osłabienia, może być początkiem poważnej choroby. Oczywiście może być to przyczyną naturalnych dla tego okresu zmian hormonalnych i fizjologicznych, jakie dokonują się w organizmie młodego człowieka. Niemniej obserwacja i czujność pozostają wskazane.

Z wagi problemu i jego specyfiki należy, będąc rodzicem być świadomym, ponieważ depresja u nastolatka nie jest fanaberią i wymysłem nowych czasów, a faktem, z którym niejednokrotnie wielu rodziców nie potrafi sobie poradzić, zwalając wszystko na barki niesubordynacji młodzieńczej i standardowej nadziei, że okres buntu minie z czasem. Okazuje się jednak, że taki brak zainteresowania problemami dziecka, połączony dodatkowo z wysokimi ambicjami, nieadekwatnymi do możliwości pociechy może pogłębiać zjawisko chorobowe. Chwiejny emocjonalnie nastolatek, który rozpoczyna coraz bardziej świadome życie musi zderzyć się z brutalnymi warunkami rzeczywistości, także tej rówieśniczej. Bardzo ważne na tym etapie jest bowiem poczucie przynależności do grupy, która alienować może za najdrobniejszy szczegół. Liczy się nie tylko wygląd, sprawność fizyczna, ale także określone zainteresowania, status materialny. Z tego też względu depresją zagrożone mogą być szczególnie nastolatki, posiadające trudności w nawiązywaniu kontaktów interpersonalnych i pragnące jednocześnie być lubianymi.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *