Męska depresja

Depresja, którą charakteryzować można jako zaburzenie psychiczno – emocjonalne, mające swoje objawy również czysto somatyczne, kojarzona bywa często i niepoprawnie z brakiem podstawowych kompetencji do poradzenia sobie w życiu. Takie przykrojenie ogromnie istotnego problemu do wzorców potocznego i najprostszego myślenia powoduje, że o ile depresję u kobiet można kojarzyć ze stereotypowym przekonaniem o uczuciowej naturze kobiet, to w przypadku mężczyzn depresja kojarzona bywa często z porażką. Z tego względu męska depresja może mieć nie tylko znacznie bardziej ukryte objawy, ale prowadzić może do poważniejszych komplikacji.

Mężczyzna cierpiący na depresję znajduje się bowiem w podwójnie trudnej sytuacji. Po pierwsze musi radzić sobie z poczuciem, że został zaatakowany przez tego typu schorzenie. Po drugie natomiast z dopadającą go chorobą musi rozpocząć walkę, co dla wielu panów bywa doświadczeniem kłopotliwym.

Z czego natomiast wynika szczególna specyfika i przyczyny depresji diagnozowanej u mężczyzn? W odniesieniu do zmian w rzeczywistości, przyczyny te nie różnią się znacząco od tych, które wymienić można także w odniesieniu do kobiet. Będzie to zatem przyspieszony rytm życia, napędzany koniecznością ciągłego potwierdzania własnego statusu i przymus kariery, co w obliczu ogromnej konkurencji i upadających instytucji może prowadzić do frustracji i poczucia beznadziei. W przypadku mężczyzn dochodzi jednak jeszcze dodatkowy element, jakim jest konieczność sprostania zakorzenionym w mentalności większości społeczeństwa wzorcom męskości. Mężczyzna zatem, zgodnie z powszechnym przekonaniem powinien być silniejszy od kobiety. Tymczasem rzeczywistość nieustannie dostarczać może powodów do załamania.

Tym, co ważne, kiedy zauważy się objawy depresji, jest przełamanie wewnętrznego wstydu i fałszywego przekonania, że niepokojące i notorycznie powtarzające się objawy same ustąpią. Niestety, zwłaszcza w przypadku depresji pełnoobjawowej tylko dobra terapia, umożliwiająca werbalizację własnych emocji i stanów, z czym mężczyźni mogą mieć większe problemy niż kobiety, pozwoli wyzwolić się z choroby, z czego większość panów dotkniętych schorzeniem powinna zdać sobie sprawę.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *