Objawy somatyczne i psychiczne depresji

W szybkim tempie dzisiejszego życia do coraz częściej diagnozowanych schorzeń wypada zaliczyć szereg chorób cywilizacyjnych, które charakterystyczne są zwłaszcza dla krajów wysoko rozwiniętych, choć oczywiście ich występowanie jest również zauważalne w państwach średnio zamożnych.

Do jednej z tego typu chorób, których bagatelizowanie może być bardzo poważne w skutkach, zaliczyć trzeba depresję. Jej przyczyny wymykają się jednoznacznemu określeniu. Mogą być one bowiem złożone, mieć charakter zarówno genetyczny, jak i wynikający z silnie odczuwanych stresów lub traumatycznych przeżyć.

Zwykło się jednak przyjmować najbardziej schematyczny podział na objawy somatyczne oraz niesomatyczne, czyli psychiczne. W drugiej grupie najbardziej powszechnymi i pierwszymi oznakami stanu depresyjnego mogą być zaburzenia woli. Przez pojęcie to rozumie się nie tylko utratę chęci do życia, rozpoczynającą się zazwyczaj od zniechęcenia, zaniedbywania codziennych obowiązków i własnego wyglądu. Zaliczamy tutaj również utratę celów i trudności w podejmowaniu nawet mało skomplikowanych decyzji, a także zobojętnienie na wartości. Inną grupą, w obszarze objawów psychicznych depresji, są zaburzenia intelektu, wiązane najczęściej z myślami typu depresyjnego. Przejawiać się one mogą w sposobie widzenia świata i siebie w rzeczywistości oraz mówienia o tym. Objawom tym towarzyszy więc nadmierna samokrytyka i deprecjonowanie własnej osoby, niskie poczucie własnej wartości i wytworów własnej pracy.

Najobszerniej rzecz ujmując, do objawów drugiego typu, czyli somatycznych, zaliczamy podstawowe zmiany w naszym organizmie, ale także depresyjne zmiany nastroju podstawowego i reakcji emocjonalnych, wzmożone poczucie lęków. Wypada jednak dokonać bardziej szczegółowego rozróżnienia, jeśli chodzi o objawy czysto biologiczne. Do częstych dolegliwości bólowych przy depresji należą bóle głowy i karku, mięśni brzucha i stawów. Nierzadko objawami depresji mogą być wzdęcia, zaparcia, zgaga, biegunki, wymioty i zaostrzona zmienność apetytu. Depresji towarzyszą zaburzenia snu, a także ogólne pogorszenie kondycji organizmu i jego energetyczności. Pierwszymi oznakami choroby może być więc odczucie osłabienia, nieokreślonej choroby i niepokój towarzyszący codziennemu funkcjonowaniu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *