Depresja i alkoholizm – jak te choroby łaczą się ze sobą?

Zarówno depresja jak i alkoholizm posiadają wiele cech wspólnych, często niezauważalnych dla otoczenia w początkowych jak i dalszych stadiach. Początkowo, problem zamiatany jest pod dywan. Przecież każdy może mieć zły dzień bądź za dużo wypić na imprezie. Jeśli nie zostaną wcześniej rozpoznane, obydwie choroby sprawiają że osoby powoli tracą kontrolę …

Jak poradzić sobie z depresją jesienno-zimową?

Depresja, jako jedna z chorób cywilizacyjnych, bywa ostatnio istną plagą krajów stojących na wysokim stopniu rozwoju cywilizacyjnego. Jej powszechność wpływa na nazywanie depresją nawet lekkich, codziennych wahań nastroju. Problemu jednak nie można bagatelizować, ponieważ w wielu przypadkach prowadzić on może nie tylko do zrujnowania własnego życia zawodowego, rodzinnego, towarzyskiego, ale …

Przyczyny depresji u dzieci i młodzieży

Depresja, jak mylnie twierdzono przez dłuższy czas, wcale nie musi dotyczyć wyłącznie dorosłych, u których poziom percepcji życia jest na zdecydowanie wyższym stopniu rozwoju. Współczesny świat w podobnym stopniu może przerastać także dziecko, a może nawet w tym przypadku, ze względu na słabo wykształcony jeszcze poziom dystansu i adaptacji do …

Przedmiesiączkowe zaburzenia dysforyczne

Różne mogą być postacie depresji, od przebiegających w zasadzie łagodnie depresji sezonowych, przypadających zazwyczaj na okres jesienno-zimowy, po ciężkie przypadki chorobowe, w których niezbędne pozostaje leczenie farmakologiczne. Do zupełnie odmiennej grupy zaliczyć wypada zespół objawów o charakterze tak emocjonalnym, jak i fizjologicznym, określany zespołem napięcia przedmiesiączkowego. W literaturze fachowej odróżnia …

Depresja w ciąży i poporodowa

Rodzajów stanów depresyjnych może być wiele. W wielu przypadkach zależne jest to od indywidualnych cech charakteru każdego człowieka, bagażu doświadczeń, traumatycznych przeżyć. Skłonność do popadania w tę chorobę może mieć również podłoże genetyczne. Do szczególnych przypadków depresyjnych należą te stany emocjonalno-fizjologiczne, które dotykają kobiety. Powszechnie znany jest, diagnozowany cyklicznie u …

Męska depresja

Depresja, którą charakteryzować można jako zaburzenie psychiczno – emocjonalne, mające swoje objawy również czysto somatyczne, kojarzona bywa często i niepoprawnie z brakiem podstawowych kompetencji do poradzenia sobie w życiu. Takie przykrojenie ogromnie istotnego problemu do wzorców potocznego i najprostszego myślenia powoduje, że o ile depresję u kobiet można kojarzyć ze …

Ciężka depresja i myśli samobójcze

Problem wszechobecnej depresji, jaką coraz częściej diagnozuje się u znacznych odsetek społeczeństwa jest ściśle powiązany z dokonującymi się zmianami mentalnymi i rozwojem cywilizacyjnym. Za ekonomicznie dobrą jakością życia społeczeństw, obecną głównie w zestawieniach statystycznych, wcale nie musi iść w parze, jak się okazuje, spokój wewnętrzny i dobra jakość życia psychicznego. …

Leczenie lekami przeciwdepresyjnymi czy psychoterapia?

Skutki depresji mogą mieć zgubny wpływ nie tylko na indywidualne życie chorego, ale także na całą jego rodzinę. Bagatelizowanie tej powszechnej i bardzo niebezpiecznej choroby, która dotyka współcześnie coraz większe rzesze społeczeństwa prowadzić może zatem do poważnych komplikacji zdrowotnych. Dlatego warto, już na wczesnym etapie objawów depresyjnych, podjąć walkę z …

Jak uchronić się przed depresją?

Życie w dzisiejszej rzeczywistości, podległej nieustannym zmianom i przymusowi dążenia do zapewnienia sobie odpowiedniego statusu materialnego może dostarczać wielu frustracji i stresów. Przyspieszone tempo życia, szczególnie odczuwalne w krajach stojących na wysokim stopniu rozwoju cywilizacyjnego nie stwarza warunków korzystnych dla naszego zdrowia. Najlepszy tego przykład stanowić może liczba chorób określanych …

Objawy somatyczne i psychiczne depresji

W szybkim tempie dzisiejszego życia do coraz częściej diagnozowanych schorzeń wypada zaliczyć szereg chorób cywilizacyjnych, które charakterystyczne są zwłaszcza dla krajów wysoko rozwiniętych, choć oczywiście ich występowanie jest również zauważalne w państwach średnio zamożnych. Do jednej z tego typu chorób, których bagatelizowanie może być bardzo poważne w skutkach, zaliczyć trzeba …