Ciężka depresja i myśli samobójcze

Problem wszechobecnej depresji, jaką coraz częściej diagnozuje się u znacznych odsetek społeczeństwa jest ściśle powiązany z dokonującymi się zmianami mentalnymi i rozwojem cywilizacyjnym. Za ekonomicznie dobrą jakością życia społeczeństw, obecną głównie w zestawieniach statystycznych, wcale nie musi iść w parze, jak się okazuje, spokój wewnętrzny i dobra jakość życia psychicznego. Jest wręcz odwrotnie, stąd tak wiele diagnoz stanów depresyjnych.

Należy zdać sobie zatem sprawę z wagi problemu, który dotknąć może każdego. Nie jest bowiem prawdą, że jest to choroba „zarezerwowana” dla kobiet. Mimo iż stan napięcia przedmiesiączkowego określany już bywa jako jedna z depresji cyklicznych i szczególnym typem depresyjnych zmian nastroju dotknięte mogą zostać przyszłe mamy, to zaburzenie to w równym stopniu atakuje także mężczyzn i osoby starsze, ale także dzieci i nastolatków.

Jednym z wielu objawów, które zwykło się najogólniej dzielić na dwie kategorie: jako objawy psychologicznie i objawy somatyczne, są zmiany w uczuciach, sposobie myślenia i zachowaniu. Postępująca apatia i marazm, uczucie smutku, frustracji, beznadziei znacznie blokują odczuwanie jakichkolwiek przyjemności. Towarzyszy temu bierność i brak motywacji do działania. Pojawiać się mogą przy tym objawy fizyczne, niczym nie uzasadnione przemęczenie, które dodatkowo zmuszają do alienowania się ze społeczeństwa. Osoba dotknięta depresją najczęściej wycofuje się zupełnie z dotychczasowego życia, tak zawodowego, jak i towarzyskiego.

Wszystkie wyżej wymienione objawy prowadzić mogą do niebezpiecznych dla samego chorego zmian w sposobie myślenia. Diametralnie zmienić może się perspektywa spojrzenia na rzeczywistość i samego siebie w świecie. Niska samoocena, jaka towarzyszy w wielu przypadkach stanom depresyjnym pogłębiać może samotność. W takiej sytuacji często pojawiają się myśli samobójcze. Osoba z depresją, utwierdzając się sama w błędnych przekonaniach o samym sobie, stanowi dla siebie w tym momencie największe zagrożenie. Ważne wtedy jest wsparcie osób bliskich i uświadomienie choremu własnej wartości. W wielu przypadkach niezbędna staje się terapia a nawet leczenie farmakologiczne, w przypadku ciężkich stanów depresyjnych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *